Få spelserier är så klassiska till Super Nintendo som Donkey Kong Country. Mycket på grund av brittiska RAREs förmåga att hantera Nintendos sextonbitars hårdvara. Grafiken i Donkey Kong Country ansågs vara exceptionell och många spel som släpptes efter DKC skulle försöka… efterapa RARES’s förmågor. Samtidigt anser en hel del att just grafiken i DKC-serien inte har åldrats med värdighet. Låt oss ta en titt.