Att ”tömma sin backlog” är något många inbitna spelare pratar om. Löst handlar det om att klara ut alla de spel man i backloggandets stund anser att man redan borde ha klara ut. Detta väcker givetvis några frågor, såsom 1) vad innebär ”klara ut” och, givet svaret, 2) vad innebär ”borde ha klarat ut”? Jag funderar ofta över min spelsamling och att stora delar av den som ännu är orörd. Sommar, särskilt sommaren 2014 som följs av en inte alltför intensiv spelhöst, innebär ledighet och tid att kavla upp ärmarna och ta tag i ett och annat. Det har blivit dags att göra något åt den orörda spelsamlingen. Välkomna till ”en bättre backlog”.

Innan jag ger mig in på vilka de berörda titlarna är ska jag försöka besvara frågorna ovan. Med ”klara ut” menas se eftertexter. Regel nummer ett är att spelet måste alltså innehålla en enspelarkampanj med en början och ett slut. Om jag till äventyrs skulle frångå denna regel kommer jag att spela spelet tills jag känner att jag lärt känna spelet väl, men detta kommer bara hända vid enstaka tillfällen och då med mindre titlar.

Vidare till det där med ”borde ha klarat ut”. Antalet spel jag önskar att jag spelat är lång. Även om man skulle begränsa listan till de spel jag äger talar vi om 100-200 titlar, där många av dem kräver 50+ speltimmar innan slutet ens är nära. Att inkludera alla dessa i en backlog vore att skjuta sig själv i foten. Istället är denna lista, denna utmaning, till för att vara praktiskt möjlig utan att avsäga sig (alltför många) andra uppdrag i livet. Regel nummer två är att jag måste vilja spela, inte bara vilja ha spelat, varje titel. Jag har även sorterat bort alla spel jag misstänker kräver mer än 15 timmars speltid. Återigen kan undantag förekomma, i vilka fall jag ger en förklaring.

Sist men inte minst krävs prioriteringar. Bland alla spel som klarar ovan listade krav måste en ordning utses, helt enkelt vilka spel som är i mest behov av att spelas. Här vägs följande aspekter in:

1) Tidsåtgång – Korta spel har högre prioritet än längre spel, åtminstone till en början. Detta för att jag behöver en bra start. Spel som redan är påbörjade får därmed också förtur, då viss tid redan är avklockad.

2) Ansträngningsnivå – Lätta spel har högre prioritet än svåra spel. Detta är dels kopplat till tidsåtgång, dels till frustrationsnivå. Spel jag på förhand misstänker att jag kommer fastna i nedprioriteras.

3) Variation – Ovan prioriteringar skulle kunna leda till ett monotont spelande där samma typ av spel betas igenom ett efter ett. För att undvika detta och hålla mitt spelsinne glatt samt artikelserien någorlunda intressant krävs variation i titlarna jag tar mig an. Det handlar om variation i genre, stil och plattform.

Den fullständiga listan över backlogandet hittar ni här. Sidan uppdateras vid varje avklarat spel, avbrutet spel, omkastning i spelordningen eller tillägg i listan.